Cтаття №30

І Статут закладу

ІІ Ліцензії на провадження освітньої діяльності

ІІІ Сертифікати про акредитацію освітніх програм

ІV Структура та органи управління закладу

V Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

VI Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що предбачені відповідною освітньою програмою

VII Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

VIII Мова (мови) освітнього процесу - (Українська)

IX Вакансії (наявні)

X Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

XI Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання (гуртожиток відсутній!)

XII Результати моніторингу якості освіти

XIII Річний звіт про діяльність закладу освіти

XIV Правила прийому до закладу освіти

XV Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

XVI Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

XVII Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Пошук