Стаття №30

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. Статут.

2. Зміни до статуту

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності.

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.

5. Свідоцтво про атестацію.

-освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

-територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

-ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 352 загальна кількість учнів,

-мова (мови) освітнього процесу - Українська.;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

-матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

-напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

-наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання: На території Київського професійного енергетичного ліцею розташований гуртожиток.  Адреса: 04078, вул. Білицька 38-Б, м Київ

-результати моніторингу якості освіти;

-річний звіт про діяльність закладу освіти;

-правила прийому до закладу освіти;

-умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

-розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти: Навчання безкоштовне.

-Кошторис

- Баланс на 1 січня 2018 року.

- Річний план закупівель 2018