Закони України

Закони України, постанови Кабміну

1.      Конституція України.

2.      Закон України «Про освіту» (від 23.05.91).

3.      Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 15.12.92).

4.      Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 19.02.98).

5.      Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за №226).

6.      Постанова Кабміну України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за № 346)

7.      Постанова Кабміну України про «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за М>78).

8.      Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 11.01.05).

Накази Міністерства освіти і науки України

1.      Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (від 03.05.99 за № 127).

2.      Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (від 20.08.93 за № 330).

3.      Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (від 15.08.2000 за № 386).

4.      Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних,

загальноосвітніх та інших навчальних закладів (від 19.10.01 за №691).

5.      Про затвердження Положення про експертизу психо¬логічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (від 20.04.03 за № 330),

6.      Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» (від 19.06.08 за № 554).

7.      Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти (від 24.02.05 за № 118).

8.      Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти (від 13.91.05 за № 9).

9.      Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-70).

10.    Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (від 28.12.06 за №864).

Листи Міністерства освіти і науки України

1.      Про планування діяльності, ведення документації і звіт¬ності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за № 1/9-352).

2.      Про тривалість' робочого тижня (від 27.11.2000 за № 109).

3.      Про зарахування стажу роботи на посаді «психолог» до ста¬жу педагогічної роботи практичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

4.      Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психо¬логів і соціальних педагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за № 1/9-701).

5.      Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000 за № 109).

6.      Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (від 14,02.05 за № 1/9-64).

7.      Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

8.      Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практичних психологів і соціальних педагогів(від 05.03.08 за № 1/9-128).

9.    Про поширення категорій педагогічних працівників на педагогічне навантаження (лист МОН України від 07.10.07 за № 1/9-623)

10.    Про розрахунок чисельності посад практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу (від 07,10.07 за № 1/9-624)

Накази та листи Головного управління освіти і науки обласної та районної державної адміністрації

1. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби освіти України / Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 340 с.

2. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 436 с.

3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України: 2005/2006 навчальний рік / Упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 224 с.

4. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2007.

5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Шкільний світ, 2008. — 256.

Пошук