Правила прийому учнів

Правила прийому

Вступники подають такі документи:

1.      Заяву про прийом на навчання.

2.      Ксерокопію паспорта або свідоцтво про народження (6 шт.).

3.      Документ про освіту (або довідку про закінчення 9 класів)

4.      Медичну довідку (форма 086-у).

5.      Документ, що надає право на пільги.

6.      Ідентифікаційний номер (6 ксерокопії).

7.      6 фотокарток (3х4).

8.      Документ про відношення до військової служби.

 

Іногороднім надається гуртожиток.

На всі професії учні приймаються без іспитів.

Під час навчання учні отримують стипендію.

Під час практики учні отримують заробітну плату.